Περιγραφή

Εκτύπωση

 

Η σύνδεση της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και ο επαγγελματικός προσανατολισμός των ενδιαφερομένων για τις ειδικότητες της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης αποτελούν επιστημονικούς χώρους που έχουν διερευνηθεί ελάχιστα έως σήμερα.

Αυτό το ερευνητικό έργο εστιάζεται στη διερεύνηση και επικαιροποίηση των αναλυτικών προφίλ των ειδικοτήτων/επαγγελμάτων που προσφέρονται από τα  τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και στην ανάπτυξη ενός καινοτομικού ‘έξυπνου’ συστήματος λογισμικού διαχείρισης των προφίλ αυτών των επαγγελμάτων. 

Ο ψηφιακός αυτός χάρτης αποτελείται από ένα σύνολο συνεργαζόμενων βάσεων δεδομένων και θα είναι διαθέσιμος μέσω του παρόντος ιστότοπου. Για τη δημιουργία του λογισμικού χρησιμοποιούνται τεχνολογίες σύνθετων αναζητήσεων σε βάσεις δεδομένων, καθώς και διαδικτυακού προγραμματισμού. Η επικοινωνία των χρηστών του συστήματος είναι διαδραστική και απαντώνται όλα τα πιθανά ερωτήματά τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές των επαγγελμάτων ΤΕΙ.

Οι κατηγορίες χρηστών, στις οποίες απευθύνεται ο ψηφιακός χάρτης είναι:

α) οι τελειόφοιτοι της μέσης εκπαίδευσης για να ενημερωθούν και να ‘προσανατολιστούν’ επαγγελματικά για τις ειδικότητες που προσφέρονται από τα Ελληνικά ΤΕΙ,

β) οι τελειόφοιτοι και νέοι απόφοιτοι των ΤΕΙ για να πληροφορηθούν για τις περαιτέρω δυνατότητες σπουδών και σταδιοδρομίας στην ειδικότητά τους,

γ) τα ελληνικά ΤΕΙ και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύουν στην έγκυρη επαγγελματική ενημέρωση και την ομαλή είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και

δ) οι ερευνητές που ασχολούνται με ζητήματα σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2013 - 2015 diguipro
Joomla Templates by Wordpress themes free